Vải chính

thông tin liên hệ
Lê Thị Hoàng Oanh
Hotline - 0903 710 750

Ms.Thùy
Phòng Kinh doanh
0906.522.092 - (028)39977992

Vải lót

240T RIPSTOP WR
240T RIPSTOP WR
DS-0704
DS-0704
DS-0705
DS-0705
GL-0219
GL-0219
GL-5280
GL-5280
NYLON 400T RISTOP
NYLON 400T RISTOP
SY-861
SY-861
TL-1820
TL-1820
TL-1861
TL-1861
TL-1925 RED STRIPE 2
TL-1925 RED STRIPE 2
TL-1925 RED STRIPE
TL-1925 RED STRIPE
TL-1925
TL-1925
TL-1939
TL-1939
TL-1955
TL-1955
TL-1966
TL-1966
TL-1988
TL-1988
TL-1999
TL-1999
TL-2000 PRT
TL-2000 PRT
TL-2000
TL-2000
TL-2019
TL-2019
TL-2075
TL-2075
TL-2200
TL-2200
TL-3540
TL-3540
TL-4021 MILKY
TL-4021 MILKY
TL-4021 WR
TL-4021 WR
TL-4030 CIRE
TL-4030 CIRE
TL-4030 FULL DULL
TL-4030 FULL DULL
TL4032 OC
TL4032 OC
TL-4039 DOWNPROOF
TL-4039 DOWNPROOF
TL-5050
TL-5050
TL-6019 COOL CIRE
TL-6019 COOL CIRE
TL-6019
TL-6019
TL-6021 (58D)
TL-6021 (58D)
TL-6030 CIRE
TL-6030 CIRE
TL-6030
TL-6030
TL-6032
TL-6032
TL-6175
TL-6175
TL-6185
TL-6185
TL-6195
TL-6195
TL-6204
TL-6204
TL-6244
TL-6244
TL-6300
TL-6300
TL-6330
TL-6330
TL-6355
TL-6355
TL-6434
TL-6434
TL-6625
TL-6625
TL-6880
TL-6880
TL-A300 100_ ACETATE
TL-A300 100_ ACETATE
TL-AV510 TWO TONES
TL-AV510 TWO TONES
TL-AV510
TL-AV510