Vải chính

thông tin liên hệ
Lê Thị Hoàng Oanh
Hotline - 0903 710 750

Ms.Thùy
Phòng Kinh doanh
0906.522.092 - (028)39977992

VẢI CHÍNH

Vải Latin nhiều màu
Vải Latin nhiều màu
Cotton 100
Cotton 100
Cotton 100
Cotton 100
Cotton 100
Cotton 100
Cotton 100
Cotton 100
Cotton Nylon
Cotton Nylon
Cotton Nylon
Cotton Nylon
Cotton Spandex
Cotton Spandex
Cotton Spandex
Cotton Spandex
Cotton Spandex
Cotton Spandex
Faked Wool
Faked Wool
Faked Wool
Faked Wool
Nylon 100
Nylon 100
Nylon 100
Nylon 100
Nylon 100
Nylon 100
Nylon Spandex
Nylon Spandex
Poly 100
Poly 100
Poly 100
Poly 100
Poly 100
Poly 100
Poly Spandex
Poly Spandex
Quilting Jarquard And Lace
Quilting Jarquard And Lace
Quilting Jarquard And Lace
Quilting Jarquard And Lace
Tencel, Modal, Visscose
Tencel, Modal, Visscose
Tencel, Modal, Visscose
Tencel, Modal, Visscose
Tencel, Modal, Visscose
Tencel, Modal, Visscose
Tencel, Modal, Visscose
Tencel, Modal, Visscose

VẢI LÓT

DS-0704
DS-0704
NYLON 400T RISTOP
NYLON 400T RISTOP
TL-1820
TL-1820
TL-1861
TL-1861
TL-1955
TL-1955
TL-1966
TL-1966
TL-2000 PRT
TL-2000 PRT
TL-2075
TL-2075
TL-4021 MILKY
TL-4021 MILKY
TL-4039 DOWNPROOF
TL-4039 DOWNPROOF
TL-6019
TL-6019
TL-6185
TL-6185
TL-6244
TL-6244
TL-A300 100_ ACETATE
TL-A300 100_ ACETATE
TL-AV510 TWO TONES
TL-AV510 TWO TONES